Mua bán nhà đất theo phong cách BDS Land

Trong quá trình xây dựng và phát triển, BDS Land đã mở rộng mô hình kinh doanh và tập trung vào bốn lĩnh vực chính: Phát triển Du lịch & Đầu tư Bất động sản, Nông nghiệp – Thực phẩm, Dịch vụ Thương mại và Năng lượng Tái tạo. Hiện nay, BDS Land cùng các công ty thành viên đang đầu tư trên phần lớn các tỉnh thành của Việt Nam với đội ngũ cán bộ công nhân viên gần 7.000 người. Tập đoàn chủ trương phát triển kinh tế theo hướng gắn liền lợi ích doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng, vì vậy các lĩnh vực đầu tư kinh doanh của BDS Land đều đạt hiệu quả cao, phát triển đồng bộ. Tập đoàn đã và đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ doanh nghiệp tư nhân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam bền vững.

Các giải thưởng tiêu biểu:

Cúp Vàng Chất lượng sản phẩm Thuỷ Sản năm 2012
Cúp Vàng doanh nhân Nuôi trồng Thuỷ Sản năm 2012
Chứng nhận 3 sao cho Trại nuôi tôm Phú Quốc năm 2008 – 2012
Chứng nhận 3 sao cho Trại nuôi tôm Đồng Hoà năm 2008 – 2012
Chứng nhận 3 sao cho Nhà máy chế biến Tắc Cậu 2008 – 2012